ผลสำรวจ

คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
"คนไทยกับการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566
คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง)
"นายกรัฐมนตรีคนใหม่" ในสายตาประชาชน
คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)
คนไทยกับข่าวการเมือง ณ วันนี้
ประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง ปี 2566
มุมมองความรักของคนไทย ณ วันนี้
เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ
ดัชนีครูไทย ปี 2565 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”