Pocket Book

รวมเล่ม Poll Talk2
เมื่ออธิการบดีตอบ
Live or Let Die
อยู่อย่างไร
คณะที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วยกันทำ
มองมะนาว
เราพูดท่านวิพากษ์
เราจะทำให้ดีที่สุด
รวมเล่ม Poll Talk1
Poll Talk
สวนดุสิตเดลิเวอรี
ครบเครื่องเรื่องอาหาร
ครบเครื่องเรื่องการเรือน
360 ภาษารัก

เสี้ยวหนึ่ง สวนดุสิตโพล 55
คุรุสภา
มิอาจลบได้..ให้ลืมเลือน
สวนดุสิตโพล ชี้เป็นชี้ตายหรือคำทำนายอนาคต
อยู่อย่าง…ดอกเตอร์
ย่างสามขุม
“มองเมืองไทย” ผ่าน “สวนดุสิตโพล”
ภาพแห่งความทรงจำ

ปลอกเปลือกประเทศไทย

กว่าจะเป็นดอกเตอร์
ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25ปี สวนดุสิตโพล