สงกรานต์ในยุคโควิด-19

สงกรานต์ปี 2564 นี้ รัฐบาลเน้นการจัดงานแบบ “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้้า” ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรก ในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อม ๆ กับมาตรการควบคุมโรคระบาด

webadmin

April 11, 2021

การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19

สถานการณ์หลังจากที่มีโควิด-19 ประชาชนต้องงดการออกไปเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดยาว ทำให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

webadmin

April 4, 2021

ประชาชนคิดอย่างไร ต่อ กรณีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวล และจับตามองว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร

webadmin

March 28, 2021

ตกงานปัญหาใหญ่ ของคนไทย ณ วันนี้

การตกงานในช่วงโควิด-19 เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ เพราะการตกงานนั้นกระทบต่อการดำเนินชีวิต ปัญหาทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปัญหาครอบครัว รวมถึงกระทบต่อภาพเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ อีกด้วย

webadmin

March 21, 2021

ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รายจ่ายเพิ่ม รายได้ลด เกิดความเครียด วิตกกังวลจนนาไปสู่การกระทบกระทั่งและปัญหาอื่น ๆ ในครอบครัว

webadmin

March 14, 2021

จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล

การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะเหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทาให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงกังวลว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อต่อไป

webadmin

March 7, 2021

ประชาชนคิดอย่างไร? กับมาตรการเยียวยาโควิด-19ระลองใหม่ของรัฐบาล

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นับตั้งแต่ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีประกาศมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้

webadmin

February 28, 2021

ความคิดเห็นของประชาชนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

การนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ และภาพที่เห็นจากการถ่ายทอดสดบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและติดตาม ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ด้าน

webadmin

February 21, 2021

แรงงานเถือนกับโควิด-19

ปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าไทยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น
ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศให้แรงงานทั้งในและนอกระบบต้องขึ้นทะเบียน
เข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดจนมีมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนมากขึ้น

webadmin

February 14, 2021

คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด “บ่อนการพนัน”

กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้งพบว่าบ่อนพนันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่เชื้อ ทำให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นควรกวดขันไม่ให้มีบ่อนผิดกฎหมาย หรือควรมีการเปิดบ่อนอย่างถูก
กฎหมาย

webadmin

February 7, 2021
1 5 6 7