ข่าวและกิจกรรม

สวนดุสิตโพล จัดประชุดสรุปประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565

สวนดุสิตโพล จัดประชุดสรุปประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565

BTS สัมภาษณ์ประธานสวนดุสิตโพล กรณีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า  BTS

BTS สัมภาษณ์ประธานสวนดุสิตโพล กรณีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

กิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ