เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 “เด็กไทย” ในสายตาประชาชน 09/01/2564 2021-01-09
2 ดัชนีครูไทย ปี 2563 “ครูไทยในยุคโควิด-19” 16/01/2564 2021-01-16
3 “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 24/01/2564 2021-01-24
4 คนไทยกับวัคซีนโควิด-19 31/01/2564 2021-01-31
5 คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด "บ่อนพนัน" 07/02/2564 2021-02-07
6 “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” 14/02/2564 2021-02-14
7 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี” 21/02/2564 2021-02-21
8 มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล 28/02/2564 2021-02-28
9 จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล 07/03/2564 2021-03-07
10 ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 14/03/2564 2021-03-14
11 “ตกงาน” ปัญหาใหญ่! ของคนไทย ณ วันนี้ 21/03/2564 2021-03-21
12 ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย 28/03/2564 2021-03-28
13 การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19 04/04/2564 2021-04-04
14 สงกรานต์ในยุคโควิด-19 11/04/2564 2021-04-11
15 วันหยุดของคนไทย 18/04/2564 2021-04-18
16 คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3 25/04/2564 2021-04-25
17 “อาหารไทย” ในยุคโควิด-19 02/05/2564 2021-05-02
18 ประชาชนคิดอย่างไร กับ การทำให้แอปพลิเคชันรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย 05/05/2564 2021-05-05
19 คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19 09/05/2564 2021-05-09
20 พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) 16/05/2564 2021-05-16
21 การฉีดวัคซีนโควิด-19 23/05/2564 2021-05-23
22 สภาพจิตใจของคนไทยในยุค “โควิด-19” 30/05/2564 2021-05-30
23 “ข้อมูลข่าวสาร” ในยุคโควิด-19 06/06/2564 2021-06-06
24 บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09/06/2564 2021-06-09
25 ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 13/06/2564 2021-06-13