เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562” 05/01/2563 2020-01-05
2 ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง” 12/01/2563 2020-01-12
3 ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2562 ที่ผ่านมา 15/01/2563 2020-01-15
4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ 19/01/2563 2020-01-19
5 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 26/01/2563 2020-01-26
6 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563” 02/02/2563 2020-02-02
7 ประชาชนคิดอย่างไร กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี 09/02/2563 2020-02-09
8 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” 16/02/2563 2020-02-16
9 “ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ 23/02/2563 2020-02-23
10 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563” 01/03/2563 2020-03-01
11 “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้ 08/03/2563 2020-03-08
12 “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง 15/03/2563 2020-03-15
13 โควิด-19 กับคนไทย 22/03/2563 2020-03-22
14 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน 28/03/2563 2020-03-28
15 การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย 29/03/2563 2020-03-29
16 ดัชนีการเมืองไทย เดือนมีนาคม 2563 30/07/2562 2019-07-30