เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562” 05/01/2563 2020-01-05
2 ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง” 12/01/2563 2020-01-12
3 ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2562 ที่ผ่านมา 15/01/2563 2020-01-15
4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ 19/01/2563 2020-01-19
5 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 26/01/2563 2020-01-26
6 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563” 02/02/2563 2020-02-02
7 ประชาชนคิดอย่างไร กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี 09/02/2563 2020-02-09
8 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” 16/02/2563 2020-02-16
9 “ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ 23/02/2563 2020-02-23
10 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563” 01/03/2563 2020-03-01
11 “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้ 08/03/2563 2020-03-08
12 “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง 15/03/2563 2020-03-15
13 โควิด-19 กับคนไทย 22/03/2563 2020-03-22
14 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน 28/03/2563 2020-03-28
15 การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย 29/03/2563 2020-03-29
17 พฤติกรรมของ “คนไทย”ในภาวะวิกฤต โควิด-19 05/04/2563 2020-04-05
18 “ความวิตกกังวล” ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 12/04/2563 2020-04-12
19 "สงกรานต์" ยุคโควิด-19 13/04/2563 2020-04-13
20 “ข่าวหรือประเด็น” ที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด 19/04/2563 2020-04-19
21 “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้ 26/04/2563 2020-04-26
22 ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล 03/05/2563 2020-05-03
23 กิจกรรม “ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด 10/05/2563 2020-05-10
24 “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 17/05/2563 2020-05-17
25 New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19 24/05/2563 2020-05-24
26 “10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้ 31/05/2563 2020-05-31
27 ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน 07/06/2563 2020-06-07
28 พฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ 14/06/2563 2020-06-14
29 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ 21/06/2563 2020-06-21
30 ทางเลือก..ทางรอด ประเทศไทย ยุคโควิด – 19 26/06/2563 2020-06-26
31 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63) 28/06/2563 2020-06-28
32 การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 05/07/2563 2020-07-05
33 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.” 12/07/2563 2020-07-12
34 ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 19/07/2563 2020-07-19
35 ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” 26/07/2563 2020-07-26
36 “ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ 02/08/2563 2020-08-02
37 “นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” 03/08/2563 2020-08-03
38 การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด 09/08/2563 2020-08-09
39 ระดมสมอง “แก้ปัญหาเศรษฐกิจ” 16/08/2563 2020-08-16
40 “การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา ณ วันนี้” 23/08/2563 2020-08-23
41 ความวิตกกังวลของประชาชน ต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ณ วันนี้ 30/08/2563 2020-08-30
42 เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้ 06/09/2563 2020-09-06
43 “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ณ วันนี้ 13/09/2563 2020-09-13
44 “ความเครียดของคนไทย” ณ วันนี้ 20/09/2563 2020-09-20