เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 “นโยบายพรรคการเมือง” เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน 06/01/2562 2019-01-06
2 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง 13/01/2562 2019-01-13
3 ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2561 ที่ผ่านมา 15/01/2562 2019-01-15
4 ความกังวลใจของ“คนไทย” ต่อการเมืองไทย ณ วันนี้ 20/01/2562 2019-01-20
5 การเปิดตัวหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้ 27/01/2562 2019-01-27
6 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้ 02/02/2562 2019-02-02
7 ประชาชนจะเลือกผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมืองแบบใด? 03/02/2562 2019-02-03
8 นโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ วันนี้ 10/02/2562 2019-02-10
9 ข่าวการเมือง ณ วันนี้ 17/02/2562 2019-02-17
10 การหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ในทัศนะประชาชน 24/02/2562 2019-02-24
11 ความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้ 03/03/2562 2019-03-03
12 ผลการสำรวจ "การเลือกตั้ง ส.ส. 62" (24/03/2562) 24/03/2562 2019-03-24
13 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา 31/03/2562 2019-03-31
14 กระแสการเมืองไทย ณ วันนี้ 07/04/2562 2019-04-07
15 ความคิดเห็นที่มีต่อ "เทศกาลสงกรานต์" 14/04/2562 2019-04-14
16 ประเทศไทยในสายตา “คนไทย” 21/04/2562 2019-04-21
17 “การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง 28/04/2562 2019-04-28
18 ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต. 05/05/2562 2019-05-05
19 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ การรับรอง ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ตำแหน่ง ส.ว. 12/05/2562 2019-05-12
20 ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อกรณี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ 18/05/2562 2019-05-18
21 รัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน 19/05/2562 2019-05-19
22 ประชาชนกับการรอคอย “รัฐบาลใหม่” 26/05/2562 2019-05-26
23 ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล 02/06/2562 2019-06-02
24 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี 09/06/2562 2019-06-09
25 โผครม.ประยุทธ์ 2 ในสายตาประชาชน 23/06/2562 2019-06-23
26 “ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้ 30/06/2562 2019-06-30
27 บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 07/07/2562 2019-07-07
28 “ปัญหา”ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2” 14/07/2562 2019-07-14
29 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง 21/07/2562 2019-07-21
30 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน 28/07/2562 2019-07-28
31 ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน 04/08/2562 2019-08-04
32 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ เหตุการณ์ระเบิด 11/08/2562 2019-08-11
33 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้ 18/08/2562 2019-08-18
34 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ 25/08/2562 2019-08-25
35 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562” 01/09/2562 2019-09-01
36 ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้ 08/09/2562 2019-09-08
37 เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้ 15/09/2562 2019-09-15
38 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 20/09/2562 2019-09-20
39 “ควันหลง”การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 22/09/2562 2019-09-22
40 "ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562" 29/09/2562 2019-09-29
41 เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์ 1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” 06/10/2562 2019-10-06
42 การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 13/10/2562 2019-10-13
43 การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 20/10/2562 2019-10-20
44 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม 27/10/2562 2019-10-27
45 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนตุลาคม 2562” 03/11/2562 2019-11-03
46 “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน 10/11/2562 2019-11-10
47 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน 17/11/2562 2019-11-17
48 การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้ 24/11/2562 2019-11-24
49 “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562” 01/12/2562 2019-12-01
50 การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน 08/12/2562 2019-12-08
51 ข่าวการเมือง ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ 15/12/2562 2019-12-15
52 “ข่าวลือ หรือเฟคนิวส์” ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ 22/12/2562 2019-12-22
53 “ที่สุดแห่งปี 2562” 29/12/2562 2019-12-29