หัวข้อข่าวบทความ แหล่งหนังสือ วันที่เผยแพร่ publish date่
คอลัมน์ มองผ่าน "ข้อมูล" : "เด็กไทย 2022" ในสายตาประชาชน สยามรัฐ 06/01/2565 2022-01-06
คอลัมน์ มองผ่าน "ข้อมูล" : ดัชนีครูไทย ปี 2564 "ครูไทยในยุคโควิด-19" สยามรัฐ 13/01/2565 2022-01-13
พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนกรุงเทพฯ ปี 2565 สยามรัฐ 20/01/2565 2022-01-20