หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวปานามา ฉลองปีใหม่ 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวญี่ปุ่น ฉลองปีใหม่ โดยตีระฆัง 108 ครั้ง 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ตั้งแต่ปี 2539 - 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติเงินกู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา 03/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เด็กประถม กทม. "อ่านไม่คล่อง" และ อ่านไม่ออก ชองเด็กในโรงเรียน กทม. 04/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 - 2561 เด็กไทยที่ถูกดำเนินคดี มาจากครอบครัวที่แยกกันอยู่ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ทารกไทย ดื่มนมแม่ครบ 6 เดือน 08/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 คน 1 ใน 20 "วัยรุ่นไทย" ป่วยทางจิตเป็น "โรคคลั่งผอม" 09/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย หายจากบ้าน 10/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย ติดยาและเข้าบำบัด 11/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2547 - 2561 เด็กไทยถูกกระทำรุนแรง 12/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หากมีการเลือกตั้งปี 2562 "คนไทย" รอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรค์ ก่อนวัยอันควร 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีมากกว่า 51 ล้านคน 15/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก...มีคนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 16/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ชาวจีนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 17/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศ "แย่" อันดับ 8 ของโลก 18/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเสียชีวิต เพราะ "โรคหอบหืด" 19/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า 20/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ณ วันนี้ คนไทยเสียชีวิตเพราะ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 21/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 37.5% "คนไทย" วัยทำงานมีภาวะ "อ้วน" 22/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สภาวะร่างกาย เด็กไทยต่ำกว่า 5 ขวบ เตี้ย อ้วน และผอม 23/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย 2-5 ขวบ กินผัก...ผลไม้ 24/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย 1-2 ขวบ ฉีดวัคซีนครบ ตามคำแนะนำของวัยขวบปีแรก 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ "ใส่" หมวกนิรภัยในเด็ก 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อัตราการฟันผุ "เด็กไทย" ณ วันนี้ 18 เดือน 12.3% 3 ปี 51.5% และ 5 ปี 80.0% 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 พรรคการเมืองไทย ที่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 คนไทย มีเวลาใช้สิทธิถึง 9 ชม. 29/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "คนไทย" จังหวัดใด? ใช้สิทธิ "เลือกตั้ง ส.ส." มากที่สุด 30/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2554 ช่วงอายุ ส.ส. ไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง 31/01/2562
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (1 ก.พ. 62) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (2 ก.พ. 62) ระบบเศรษฐกิจในช่วงเลือกตั้ง 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (3 ก.พ. 62) ธุรกิจ "รายได้พุ่ง" ช่วงเลือกตั้ง ปี 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน ปี 2559 - 2561 กรุงเทพฯ เกิดเหตุไฟไหม้ 04/02/2562
ประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2562 04/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน ปี 2562 กทม. และปริมณฑล ยอดขายกระดาษเงินกระดาษทองลดลง 05/02/2562
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลและบุลลากรนำคณะเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 05/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งไทย 06/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้ง ครั้งที่ 7 (เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2592) คนไทย ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 07/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หัวหน้าพรรคการเมืองไทย เพียง 3 จาก 104 พรรค มีอายุไม่เกิน 40 ปี 08/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หัวหน้าพรรค การเมืองไทย ณ วันนี้ 10/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคการเมืองไทย เพียง 1 จาก 104 พรรค มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" ทั้งหมด 10/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคการเมืองไทย 13 จาก 104 พรรค ไม่มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" เลย 11/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 จำนวนผู้สมัคร ส.ส. (แบบแบ่งเขต) "สูง" ที่สุดในประวัติศาสตร์ 12/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 62 ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 13/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 แคนดิเดตนายกฯ 14/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2554 ป้ายหาเสียพรรคการเมืองถูกทำลาย 15/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณีผู้สมัครฯ แบบบัญชีราชชื่อ 16/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณี แคนดิเดตนายกฯ 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 กกต.อาจตัดสิทธิ ผู้สมัคร ส.ส. เเบ่งเขต 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นายกฯ ไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน พลเรือน และมียศทางทหาร 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 คนไทย ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 21/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 คนไทย... ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 21/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนผู้สมัคร ส.ส รวมทั้งสิ้น 14,098 คน 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งสมัคร ส.ส ทั้งสิ้น 80 พรรค 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อมากที่สุด 26/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วันที่ 16-22 ก.พ. 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการตัดสิทธิผู้สมัครฯ 27/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 มี 6 พรรคการเมือง ส่ง ส.ส.เเบ่งเขต ครบ 350 เขต 28/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 มี 4 พรรค ส่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อครบ 150 เขต 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 ผู้สมัคร ส.ส. อายุมากที่สุด นายเยาว์ บุญสุยา 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 พรรคการเมืองไทยที่มีสมาชิกมากที่สุด ณ วันนี้ 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เป็น ส.ส. ทุกสมัยติดต่อกันมากที่สุดของไทย 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชวน หลีกภัย นักการเมืองที่ยังเล่นการเมืองซึ่งเป็น ส.ส. นานที่สุดของไทย 05/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 กกต. รับรองผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขตทั้งสิ้น 10,792 คน จาก 81 พรรค 06/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 3 อันดับ นักการเมืองที่ลงเลือกตั้ง 2562 ที่มี "ผู้ติดตามใน FB" สูงสุด 07/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จัดอันดับ "เพจพรรคการเมือง" มีคนกดติดตามสูงสุด 08/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ทั่วโลก 50 ประเทศ มีสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา 09/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 นักการเมืองหญิง มีเพียง 7 คน ถูกเสนอชื่อเป็นเเคนดิเดตนายกฯ 11/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรียบเทียมสัดส่วน ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเเบ่งเขต เลือกตั้ง ปี 2562 11/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรียบเทียบสัดส่วน ช:ญ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 12/03/2562
้เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 มี.ค. 2562 ชาวเกาหลีเหนือ สภาประชาชนสูงสุดอย่างถล่มทลาย 13/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้นำประเทศ ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเต็ม 100% 14/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 นอร์เวย์ กระบวนการเลือกตั้ง "เข้มแข็ง" ที่สุดในโลก 15/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย กระบวนการเลือกตั้ง 17/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 "เกาหลีเหนือ" กระบวนการเลือกตั้ง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก 17/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี "นอร์เวย์" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" ที่สุดในโลก 18/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 เเอฟริกากลาง การมีส่วนร่วมทางการเมือง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก 19/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 "ไทย" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" 20/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 21/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กทม.ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 810,306 คน คิดเป็น 87.22 เขตที่มีเปอร์เซอนร์ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ฯ มากที่สุด 22/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับเลือกตั้ง ปี 2562 25/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 25/03/2562
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 26/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2500 ใช้เวลาในการนับคะแนน ยาวนานที่สุด 27/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) "ไม่มี" รัฐบาลปกครองประเทศยาวนานที่สุด 27/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คืนหมาหอน(คืนวันที่ 23 มี.ค. 62 ถึงเช้าวันที่ 24 มี.ค. 62) พบการกระทำความผิดซื้อสิทธ์ขายเสียง 28/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตลอดระยะ 18 ปี นักบินอวกาศ เลือกตั้งล่วงหน้า อย่างน้อยปีละ 1 คน 29/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 6 สัญญาณ "ส่อเค้า" โกงเลือกตั้งถอดบทเรียนจาก "เเอฟริกา" 31/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้ง 3 มี.ค. 62 ชาวเอสโตเนีย(ประเทศในยุโรปตะวันตก)ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ 31/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประมาณ 33 ประเทศ E-VOTING 01/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. - 19 พ.ค. 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในโลก 02/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. -19 พ.ค. 2562 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเกือบ 2,000 พรรค 03/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. -19 พ.ค. 2562 จำนวนผู้สมัคร ส.ส. มากกว่า 8,000 พรรค 04/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้งเอสโตเนีย เมื่อโหวตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเปลี่ยนผลโหวตได้จนถึงวันเลือกตั้งจริง 05/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จีน ส.ส. มากที่สุดในโลก 08/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หมู่เกาะโคโคส (ดินแดนภายใต้การปกครองของออสเตรเลีย) ส.ส. น้อยที่สุดในโลก 08/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย มีจำนวน ส.ส. 500 คน อันดับ 15 จาก 235 ประเทศ 08/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหราชอาณาจักร(United Kingdom) ส.ว. (สภาสูง/วุฒิสภา) "มากที่สุดในโลก 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้147 ประเทศ ทั่วโลก "ไม่มี ส.ว." (สภาสูง/วุฒิสภา) 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย จำนวน ส.ว. 250 คน อันดับ 6 จาก 88 ประเทศ 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิติ 3 ปี ย้อนหลัง ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำ เมืองฮาโร สเปน สาดไวน์ 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำ หาดแดชอน เกาหลีใต้สาดโคลน 14/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำเมืองบูญอล สเปน "ปามะเขือเทศ" วันพุธสุดท้าย เดือนสิงหาคม ของทุกปี 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำ เมืองมาจอร์กา สเปน "ปาองุ่น" วันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนของทุกปี 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หลังสิ้นสุด เทศกาลสงกรานต์ พบว่า เฉลี่ยมีผู้พิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "คนไทย" ตาย เพราะอากาศร้อนแต่ละปี 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 18 เมษายน 2562 อ.เถิน จ.ลำปาง "ร้อน" เป็นอันดับ 2 ของโลก 19/04/2562
ประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยป่วยเพราะอากาศร้อนแต่ละปี 20/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อากาศร้อน ชาวอินเดีย ติดแอร์ เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี 22/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 20 เม.ย. 62 เวลา 21.35 น. ไทย ใช้ไฟฟ้า สูงสุดในประวัติศาสตร์ 22/04/2562
สวนดุสิตโพลให้การต้อนรับ สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล และ UCSI University ในการเข้าศึกษาดูงานการด้านการบริหารการทำ โพลของสวนดุสิตโพล 22/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1998 - 2017 ทั่วโลกมี "ผู้เสียชีวิต" เศรษฐกิจ "พัง" 23/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 อากาศร้อนคนทั่วโลกทำงานได้ลดลง 153 พันล้านชั่วโมง 24/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย ร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส กระตุ้นยอดขายแอร์ ปี 62 25/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส 24 เม.ย. 62 เวลา 20.29 น. คนไทยสร้าสถิตใช้ไฟฟ้าใหม่ 29/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 24 ม.ค. 62 พอร์ต ออกัสตา ออสเตรเลีย ร้อนที่สุดในรอบ 109 ปี 29/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 20 เม.ย 62 จังหวัดห่าติ๋ญ เวียดนาม ร้อนที่สุดในประวัตศาสตร์ 29/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ป่าทั่วโลก ถูกทำลาย ประมาณ 120,000 ตร.กม. 29/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ป่าทั่วโลก ถูกทำลาย ประมาณ 120,000 ตร.กม. 29/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ นกเพนกวิน 10 จาก 17 สายพันธ์ุในโลกใกล้สูญพันธ์ุ 30/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 01/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรคที่มากับอากาศร้อน 1 ม.ค. - 1 เม.ย. 62 "คนไทย" อาหารเป็นพิษ ถึง 27,977 ราย 04/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อากาศร้อน ช่วง ม.ค. - มี.ค 62 คนไทย ถูกสุขัข "กัด" เกือบ 8 หมื่นคน 04/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ แมลงทั่วโลก ลดจำนวน ปีละ 2.5 04/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อากาศร้อนจัดในประเทศไทย เดือนเม.ย.62 07/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ ปลาเศรษฐกิจ 1 ใน 3 สายพันธุ์ในโลก ลดจำนวนกว่า 90% 07/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ หมีขั้วโลก (Polar Bear) จำนวนลดลง 07/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การลดโลกร้อน ณ วันนี้ ทั่วโลกใช้งบประมาณพัฒนาพลังงานสีเขียว 08/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้ปี 2100 ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 30 ซม. 10/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้..."ปลาทูน่า"และ "ปลาเทราต์" ตัวเล็กลง 10/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเพียง +2 องศาเซลเซียส 11/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ลดโลกร้อน ทำอย่างไร 13/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อุณหภูมิสูงขึ้นทุก 1องศาเซลเซียส ทำให้การเกิดของ ทารกเพศชาย 13/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวตะวันตกช่วยลด"โลกร้อน" ลดปริมาณ การบริโภคเนื้อสัตว์ลง 15/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ แมลงวันเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว 15/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หากอัตราปล่อยก๊าซเรือนกระจก "ไม่" ลดลง 17/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2030 - 2050 องค์การอนามัยโลกคาดว่า โลกร้อน ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน...หากไม่คลี่คลาย ปี 2050 คนทั่วโลกต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน 18/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ 80% ของสัตว์ป่าเกิดอาการเครียด 21/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "โลกร้อน" หากไม่คลี่คลาย พ.ศ 2643 ทั่วโลกต้องมีค่าใช้จ่ายป้องกันน้ำท่วม 21/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้ 20 ปีที่ผ่านมา กวางเรนเดียร์ในภูมิภาคอาร์กติก ลดลง 21/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กินอาหารเหลือทำให้ "โลกร้อน"เพราะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 22/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สายด่วน 1323 เผยช่วงเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 การโทรปรึกษาเรื่องเครียดจากการเมือง 23/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เบลเยี่ยม ใช้เวลาในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ยาวนานที่สุดในโลก 541 วัน 24/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การศึกษา ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2562 ปริญญาโทร 309 คน 27/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ส.ส. สภานภาพ ส.ส ในการเลือกตั้ง 2562 27/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุเฉลี่ย ส.ส จากการเลือกตั้ง 2562 27/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้ง 2562 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. 50% เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ 28/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สัดส่วน ส.ส. จากการเลือกตั้ง 2562 29/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 62 ไทย มี ส.ส. จากกลุ่มชาติพันธ์ู "ม้ง" คนแรกในประวัติศาสตร์ 31/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เซบาสเตียน คูร์ซ นายกรัฐมนตรีออสเตรีย... ผู้นำรัฐบาล "อายุ"น้อยที่สุดในโลก 31/05/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ที่สุดแห่ง การเลือกตั้ง 62 ส.ส. มาจาก พลายพรรค "มาก" ถึง 27 พรรค 03/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ที่สุดแห่ง การเลือกตั้ง 62 นับคะแนน 03/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง 62 พรรคการเมือง มี ส.ส. 1 ที่นั่ง 03/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พ.ศ. 2518 กิจสังคม ตั้งรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วม ถึง 23 พรรค 04/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "นายกฯ" ไทย มีเพียง 8 จาก 29 คน อยู่ในตำแหน่งเกินคนละ 3 ปี 05/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ส.ส. ฝ่ายค้านเกาหลีใต้ อภิปรายติดต่อกัน "นาน" ที่สุดในโลก 07/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีเพียง 3 จาก 28 ชุด "อยู่ครบวาระ" 07/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดือน ก.พ. จัดการเลือกตั้ง "บ่อย" ที่สุด 08/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดือน พ.ค. และ ต.ค. "ไม่เคย" X มีการจัดการเลือกตั้ง 10/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รัฐบาล พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 ใช้เวลาตั้งรัฐบาล "นาน" ที่สุด 10/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รัฐบาล...พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ใช้เวลาตั้งรัฐบาล "เร็ว" ที่สุด 13/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 รมว.หญิง คนแรกของไทย คือ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ 13/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย มี "รมว.หญิง" จำนวนทั้งสิ้น 18 คน 13/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไซเอ็ด ซาดิก รมว. "อายุ" น้อยที่สุด ในประวัติศาสตร์มาเลเซีย 16/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เปโดร ซานเชซ นายกฯ สเปน แต่งตั้ง "รมว.หญิง" ใน ครม. ถึง 11 คน จาก 17 คน 16/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "ผู้หญิง" ครม.ไทย คณะที่ 61 สมัยนายก ฯ ประยุทธ 3 คน 16/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 ไทย ส.ส. หญิงได้รับเลือก 18/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครม.ไทย "อายุสั้น" ที่สุด คณะที่ 38 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกฯ 18/06/2562
โครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกิจกรรมแรลลี่ 18/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 อังกฤษ แต่งตั้ง... "เจ็กกี ดอยล์ ไพรซ์"ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีป้องกันฆ่าตัวตาย ชาติแรกของโลก 19/06/2562
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3(35)/2562 19/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 อังกฤษ แต่งตั้ง..."เทรซีย์ เคราช์" ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีความเหงา เพื่อรับมือกับปัญหาความโดดเดี่ยว 20/06/2562
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้ง กระทรวงความเป็นไปได้(Ministry of Possibilities) แต่ไม่ตั้ง รมต. 21/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 59 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้ง กระทรวงแห่งความสุข 23/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2541 เกาหลีใต้ จัดตั้งกระทรวงแห่งการรวมชาติ 23/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2549 ญี่ปุ่น จัดตั้ง รัฐมนตรีลักพาตัว(Minister for the Abduction Issue) 24/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2557 อินเดีย จัดตั้งกระทรวงโยคะ 25/06/2562
้เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 สหรัฐอาหรับเอมิเตส์ จัดตั้ง กระทรวง แห่งความอดกลั้น 26/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่งตั้ง.. โอมาร์ บิน สุลตาน อัล โอลามา ดำรงแหน่ง รัฐมนตรี AI คนแรกของโลก 27/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2488 ซาอุดิอาระเบียจัดตั้ง...กระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะะห์(Ministry of Haj and Umra) 28/06/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2554 ไต้หวัน ออกนโบาย 01/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บ้วนน้ำลาย ในสวนสาธารณะ ประเทศญี่ปุ่น โทษจำคุกสูงสุด 30 วัน ปรับ 1,000 - 10,000 เยน 05/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 จีน ออกนโยบาย ห้ามสร้างตึกรูปทรงแปลก 01/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไต้หวัน ออกกฏหมายห้ามฆ่า!! หมา-แมว เพื่อบริโภค 01/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สิงคโปร์ ลืมกด ชักโครกสาธารณะ 02/07/2562
้เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สิงคโปร์ ขโมย WiFi ใช้ Hack WiFi โทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี 03/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แซงคิว ในญี่ปุ่น โทษจำคุกสูงสุด 30 วัน ปรับ1,000 -10,000เยน 04/07/2562
สวนดุสิตโพล จัดเวทีการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทำอย่างไรโพลจึงจะแม่น” 04/07/2562
สวนดุสิตโพล อบรมกิจกรรม “POP” for Fun Learn 2019 สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Suan Dusit Summer Camp Earn and Learn 2019 05/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แอบถ่ายรูปในเกาหลีใต้ SOUTH KOREA จำคุก 09/07/2562
้เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อุรุกวัย แคนาดา 2 ประเทศในโลกบริโภคกัญชาได้อย่างเสรี 09/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ณ วันนี้ กว่า 33 ประเทศ อนุญาตให่ใช้กัญชาทางด้านการแพทย์ 09/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 109 ประเทศ จาก 195 ประเทศ "ไม่มี" การเกณฑ์ทหาร 10/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก มี 19 ประเทศ "ไม่มี" กองกำลังทหาร 11/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก มี 9 ประเทศ "เกณฑ์ทหาร" ทั้งชาย-หญิง 12/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ออสเตรเลีย ค่าแรงขั้นต่ำ สูงที่สุดในโลก 15/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 เวเนซุเอลา ค่าแรงขั้นต่ำ ต่ำที่สุดในโลก 15/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ค่าแรงขั้นต่ำ อันดับ 73 ของโลก 15/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เข้าพรรษา ปี 61 คนไทย 30.4% หรือประมาณ6.9 ล้านคน งดเหล้า ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน 18/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยงดเหล้าครบพรรษา ช่วยชาติประหยัด 10,724 ล้านบาท 18/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ งดเหล้า เข้าพรรษา ลดจำนวนผู้เสียชีวิต เพราะ ดื่มเหล้า 18/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "คนไทย" ขับรถ แต่ไม่มีใบขับขี่ 10 ล้านคน 19/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทย เบี้ยวค่าปรับใบสั่ง 20/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครึ่งแรก ปี 2562 คนไทย ออกรถใหม่ 1.61 ล้านค้น 22/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 กรุ่งเทพมหานคร รถมากที่สุดในไทย 22/07/2562
สวนดุสิตโพลเป็นสถานที่ฝึกงาน สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Suan Dusit Summer Camp Earn and Learn 2019 22/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รถ ใน กทม. มีมากกว่าถนน 6.99 เท่า 23/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระดับน้ำแม่น้ำโขง ต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี 24/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 เขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 29/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 58 เขื่อนสิรินธร ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 30/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2548 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 44 ล้าน ลบ.ม. 31/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 เขื่อนศรีนครินทร์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 11,915 ล้าน ลบ.ม. 01/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภัยแล้งนอกฤดูกาล(พ.ค.-ก.ค. 2562) สร้างความสูญเสียไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท 25/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 เขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำน้อยที่สุด 3,922 ล้าน ลบ.ม. 26/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 เชื่อนสิริกิต์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 29/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2536 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด ตั้งแต่สร้างเขื่อนในปี 2507 29/07/2562
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2562 24/07/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 เขื่อนป่าสักฯ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 39 ล้าน ลบ.ม. 02/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 14 ส.ค. 2540 เหตุระเบิดพลีชีพ ณ ยาซิดี อิรัก ร้ายแรงที่สุดในโลก 03/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 17 ส.ค. 58 วางระเบิด ณ แยกราชประสงค์ 05/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 เขื่อนลำตะคอง ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 80 ล้าน ลบ.ม. 05/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้5 ส.ค. 2562 เขื่อนลำพระเพลิง ปริมาณน้ำ 23 ล้าน ลบ.ม. 06/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 6 ส.ค. 2562 เขื่อนแควน้อย ปริมาณน้ำต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี 07/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "ภัยแล้ง" คุกคาม 1 ใน 3 ของคนทั่วโลก 08/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "ไทย" ปริมาณน้ำบาดาล 1.1 ล้านล้าน ลบ.ม. 09/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทยนำน้ำบาลมาใช้ได้เพียงปีละ 15,000 ล้าน ลบ.ม. 11/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "ไทย" มี "น้ำ" ไหลลงใต้ดิน 11/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วันแม่ 12/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 เวเนซุเอล่า ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงที่สุดในโลก 13/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ปัญหาอาชญากรรมรุนแรง อันดับ 67 ของโลก 14/08/2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสวนดุสิตโพล ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัยเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 14/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อินเดีย มหาวิทยาลัยมากที่สุดในโลก 15/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) อินเดีย มหาวิทยาลัยที่มี "นักศึกษา" "มาก" ทีสุดในโลก 16/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มหาวิทยาลัย โบโลญญา อิตาลี "เก่าแก่" ที่สุดในโลก 18/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด อเมริกา เข้าเรียนยากที่สุดในโลก 18/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 สวิตเซอร์แลนด์ ค่าโดยสารเเท็กซี่ "แพง" ที่สุดในโลก 19/08/2562
สวนดุสิตโพลได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคคณทหารลาดกระบัง และ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 อียิปต์ ค่าโดยสารแท็กซี่ ถูกที่สุดในโลก 20/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ค่าโดยสารเเท็กซี่ "ถูก" เป็นอันดับ 3 ของโลก 21/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อังกฤษ ค่าโดยสารรถเมล์ "แพง" ที่สุดในโลก 22/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 62 เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้ก่อตั้ง amazon "รวย" ที่สุดในโลก 23/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 62 ธนินท์ เจียรวนนท์ "รวย" อันดับ 75 ของโลก อันดับ 1 ของไทย 24/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ลิทัวเนีย ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป อัตราฆ่าตัวตาย "สูง" ที่สุดในโลก 26/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 แอนติกาและบาร์บูดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อัตราฆ่าตัวตาย ต่ำสุดในโลก 26/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย อัตราฆ่าตัวตาย อันดับ 32 ของโลก 27/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครึ่งแรกปี 62 มาม่า ยอดขายถึง 4,600 ล้าน 28/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครึ่งแรก ปี 62 ไทย ส่งออกทุเรียน มากที่สุดในโลก 29/08/2562
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(37)/2562 29/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย หนี้ครัวเรือน 30/08/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย อันดับ 8 ของโลก ด้านวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นจัดอันดับโดย CNN Travel 05/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ก.ค. 2562 คนไทย ว่างงานกว่า 4.36 แสนคน 01/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ก.ค. 62 ไทย ธุรกิจ ปิดกิจการ 01/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ม.ค. 60 -ม.ค. 62 ธนาคารไทย ปิดสาขาย่อย 02/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ลิซ่า Blackpink นักร้องสาวไทยสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป เกาหลี สวยที่สุกอันดับ 1 ของโลกประจำปี 2019 05/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไอคอนสยาม ชนะเลิศรางวัล...ออกแบบดีที่สุดในโลก จาก World Retail Awards 05/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครึ่งปีแรก ปี 62 คนไทยเป็นไข้เลือก 06/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 1 ม.ค. - 7 พ.ค. 62 คนไทย เป็นไข้หวัดใหญ่ 07/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่างปี 52-61 เฉพาะช่วงเดือน ก.ค. พบเด็กต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 09/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2494-2561 "ไทย" เผชิญ พายุหมุนเขตร้อน 09/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กทั่วโลก อายุ 2-4 ปี มากกว่า 300 ล้านคนถูกทำโทษด้วย "การตี" 10/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 60 ประเทศ และเขตปกครองทั่วโลก ออกกฎหมาย ห้าม"ตบตีเด็ก" 11/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตั้งแต่ปี 2556 -2560 "เด็กไทย" 0-19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 12/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ น้ำท่วมอุบลฯ ปี 62 รุนแรงมากที่สุดในรอบ 17 ปี 13/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "น้ำท่วม" จ.อุบลฯ ปี 2521 รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 15/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรคที่มากับ "น้ำท่วม" 1 ม.ค. -30 ส.ค. 62 คนไทยเป็นโรคไข้ฉี่หนู 15/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรคที่มากับฤดูฝน 1 ม.ค. - 13 ส.ค. 62 เด็กไทย เป็น มือ เท้า ปาก 16/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรคที่มากับฤดูฝน 1 ม.ค. - 21 พ.ค. 2562 คนไทย เป็นโรคปอดบอม 17/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภัยที่มากับฤดูฝน คนไทย ถูกงูกัด 18/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวอินโดฯ "ใจบุญ" มากที่สุดในโลก 19/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวเยเมน "ใจบุญ" น้อยที่สุดในโลก 20/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย ใจบุญ อันดับ 61 ของโลก 22/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวพม่าบริจาคเงินเพื่อการกุศล มากที่สุดในโลก 22/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวเยเมนบริจาคเงินเพื่อการกุศล น้อยที่สุดในโลก 23/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศล อันดับ 22 ของโลก 24/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก มี "ผู้หญิง" เสียชีวิต จากการทำร้ายโดย "คนใกล้ชิด" 25/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หญิงไทย ถูกละเมิดทางเพศ 26/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กผู้ชาย ถูกละเมิดทางเพศ มากกว่าเด็กผู้หญิง 27/09/2562
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6(38)/2562 27/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยเป็น "โรคซึมเศร้า" 29/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้หญิง เสี่ยงเป็นซึมเศร้า มากกว่าผู้ชาย 29/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อัตราการเข้าถึงการรักษา ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 30/09/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เมื่อต้นปี 2562 วิกฤติ ฝุ่น PM 2.5 ดันยอดขาย เครื่องฟอกอากาศ เพิ่ม 2 เท่าตัว 01/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เมื่อต้นปี 2562 วิกฤติ ฝุ่น PM 2.5 ดันยอดขาย "หน้ากากอนามัย" ในเว็บขาขของออนไลน์อย่างลาซาด้า 03/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 30 ก.ย. 2562 กรุงเทพฯ คุณภาพอากาศแย่ อันดับ 2 ของโลก 03/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การได้รับฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง เป็นอัลไซเมอร์ เพิ่มขึ้น 3 เท่า 04/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การได้รับฝุ่น เสี่ยงเป็นพาร์กินสัน เพิ่มขึ้น 34% 05/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การได้รับฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง เป็นโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้น 13% 07/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครึ่งปีแรกของ ปี 62 ไทย พบการหลอกลวงออนไลน์ มากถึง 389 กรณี 07/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 61 ไทย พบการ หลอกขายสินค้าออนไลน์ 573 ราย 08/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 62 ไต้หวัน ระบบการดูแลสุขภาพ ดี ที่สุดในโลก 09/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 เวเนซุเอลา ระบบการดูแลสุขภาพ แย่ ที่สุดในโลก 10/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ระบบการดูแลสุขภาพ อันดับ 6 จาก 89 ประเทศ 11/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไต้ฝุ่นฮากิบิส อาจส่งผลให้"โตเกี่ยว" เมืองหลวงประเทศญี่ปุ่น เผชิญฝนหนักสุดในรอบ 60 ปี 13/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวง ร.9 ทรงได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 176 ฉบับ 13/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ทั่วโลก มีงบประมาณทางการทหาร 16/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐฯ มีงบประมาณกลาโหม 16/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ใช้งบประมาณ กลาโหม อันดับ 29 จาก 40 ประเทศ 16/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวฟิลิปปินส์ ใช้งาน อินเทอร์เน็ต "มาก" ที่สุดในโลก 17/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวญี่ปุ่น ใช้งาน อินเทอร์เน็ต "น้อย" ที่สุดในโลก 18/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย ใช้งาน อินเทอร์เน็ต อันดับ 3 ของโลก 19/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 7 ก.พ 2561 แนนซี เพโลซี พรรคเคโมแครต อธิปลายในสภานานที่สุในรอบ 108 ปี 21/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "เกอิชา" กาเเฟปานามา "เเพง" ที่สุดในโลก 21/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2554 อังการี เก็บภาษีความเค็มสินค้าขนมขบเคี้ยว-เครื่องปรุงรส 22/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวง ร.5 ใช้เวลาตั้งแต่ ปี 2417 ถึง 2448 รวมกว่า 30 ปี เลิกทาส 24/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรมาเนีย เก็บภาษี TAX ธุรกิจเกี่ยวกับ โหราศาสตร์ 24/10/2562
ประธานสวนดุสิตโพลและบุคลากรสักการะศาลพ่อปู่ชัยมงคล 24/10/2562
ประธานสวนดุสิตโพลเป็นประธานการทำบุญตึกใหญ่ ประจำปีสวนดุสิตโพล 24/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เยอรมัน เก็บภาษีเพื่อบำรุงศาสนา 25/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคภารตียชนตา ประเทศอินเดีย BJP สมาชิก "มาก" ที่สุดในโลก 28/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อินเดีย พรรคการเมืองมากที่สุดในโลก 28/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ The Wings สหราชอาณาจักร พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก 28/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2556 ถึงปัจจุบัน ไทย มูลค่าความเสียหายมาจาก คดีเเชร์ลูกโซ่ 29/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอเมริกา ตัดสิทธิจีเอสพี (GSP) กระทบส่งออกไทยปี 2563 30/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 กทม รถติดอันดับ 8 ของโลก 31/10/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ดื่มชานมไข่มุกมากที่สุดในอาเซียน 01/11/2562
การประชุมสวนดุสิตโพล มสด. ครั้งที่ 7(39)/2562 01/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 02/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ทั่วโลก "นิยมทานมังสวิรัติ" 02/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวอินเดีย ทานมังสวิรัติ "มาก" ที่สุดในโลก 05/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทยทานมังสวิรัต 05/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นิวซีเเลนด์ เริ่มต้นทำธุรกิจง่าย มาก ที่สุดของโลกประจำปี 2020 05/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทยเริ่มทำธุรกิจง่ายอันดับ 6ของโลกประจำปี 2020 06/11/2562
สวนดุสิตโพลมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ เขต.บ.ก.น ธน 06/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 การท่องเที่ยวเชิงการเเพทย์ไทย สร้างรายได้ 07/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 เนเธอร์แลนด์ ระบบบำนาญดีสุดในโลก 08/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ระบบบำนาญ`"ด้อย" ที่สุดในโลก 10/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ละเมิดสิทธิ์ ซอฟต์เเวร์ 10/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ลอยกระทง ปี 2562 คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้ท่องเที่ยวไทย 11/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิตการเก็บ "กระทง" ในพื้นที่ กทม. 12/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 สเปน ศํกยภาพด้านการท่องเที่ยว ดีที่สุดในโลก 13/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 เยเมน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วย ที่สุดในโลก 14/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว อันดับ 31 จาก 140 ประเทศ 15/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "แสนแสบ" คลองคนขุดยาวที่สุดในไทย 16/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนยาว ที่สุดในไทย 17/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ม.ค. - ต.ค. ปี 62 โรงงานไทย ปิดกิจการ 1,989 แห่ง 18/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2551 โรงงานไทย ปิดกิจการ มากที่สุดในรอบ 12 ปี 19/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 62 กากั้น ของไทยร้านอาหารยอดเยี่ยม อันดับ 4 ของโลก 20/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ปีแห่ง "การเลือกตั้งโลก" 53 ประเทศ 21/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บราซิล ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลืกตั้ง อายุ 16 ปี บริบูรณ์ 22/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นิวซีแลนด์ ให้สิทธิผู้หญิงเลือกตั้งประเทศแรกของโลก 23/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ออสเตรเลียไม่ไปเลือกตั้ง ถูกปรับ 25/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลรองต์ ไซมอนส์ ชาวเบลเยี่ยม จบ ป.ตรี อายุน้อยที่สุดในโลก 25/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 สวีเดน เก็บภาษีเงินได้บุคคล "สูง" ที่สุดในโลก 26/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 การบินไทยสายการบินยอดเยี่ยม อันดับ 10ของโลก 27/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ราคายา "ถูก" ที่สุดในโลก 28/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 อเมริกา ราคา ยา แพงที่สุดในโลก 29/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พนักงานออฟฟิศไทย เป็น ออฟฟิศซินโดรม กว่า 80% 01/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย กินไข่น้อย คนละ 247 ฟองต่อปี 01/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยกินน้ำตาล ถึงวันละ 20 ช้อนชา 02/12/2562
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(40)/2562 28/11/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ป่าสงวนไทย ถูกบุกรุก 107,932 ไร่ 03/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 4 จังหวัด ในประเทศไทย "ไม่มี" พื้นที่ป่่า 04/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย มีพื้นที่ป่าไม้ 102.48 ล้านไร่ 05/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรคที่มาพร้อม ฤดูหนาว ม.ค. - พ.ย. 62 คนไทย ท้องร่วง 06/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อุณหภูมิลดลงทุก 1องศาเซลเซียส เพิ่มโอกาสหัวใจวายเฉียบพลัน 07/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62 ดอยอินทนนท์ เก็บรายได้จากอุทยาน 09/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โรคที่มาพร้อม ฤดูหนาว ม.ค.-พ.ย. 62 คนไทย 09/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 9 ประเทศญี่ปุ่น กำหนดให้ญี่ปุ่น "ไม่มี" กองทัพ 10/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 62 ชาวเนเธอร์แลนด์ ทักษาภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลก 11/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย ทักษะภาษาอังกฤษ อันดับ 74 จาก 100 ประเทศ 13/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มีคนไทย "ถูกล็อตเตอรี่" แต่ไม่มาขึ้นรางวัล 13/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย เล่นการพนัน สูงถึง 30.42 ล้านคน 15/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การพนันที่มีเงินหมุนเวียน "มาก" ที่สุดของไทย 15/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ครัวเรือนไทย มีเงินออม "เฉลี่ยเดือนละ" 1,677 บาท ต่อครัวเรือน 16/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สก็อตแลนด์ ประเทศแรกของโลก "แจก" ผ้าอนามัย 17/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย อุบัติเหตุสูง อันดับ 9 ของโลก 18/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 โตเกียว ปลอดภัย มาก ทีสุดในโลก 19/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย ปลอดภัย อันดับที่ 47 จาก 60 20/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 สิงคโปร์ ความปลอดภัยของบุคคล สูงที่สุดในโลก 22/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 กรุงเทพฯ ความปลอดภัยของบุคคล อันดับ 52 จาก 60 เมือง 22/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย 4.7 ล้านคน มีเงินในบัญชี ไม่ถึง 50 บาท 23/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย 75,800 คน มีเงินในบัญชี 24/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "หญิงไทย" และ "ชายไทย" มีเงินฝาก 25/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย มีความรู้สึก "เหงา" 27/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย ทำศัลยกรรม อันดับ 8 ของโลก 27/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ไทย มีประชากร เพิ่มขึ้น 28/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ชาวเกาหลีใต้ เครียด ที่สุดในโลก 29/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 คนไทย เครียด อันดับ 5 จาก 23 ประเทศ 30/12/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 พุทธศาสนิกชนทั่วโลก สวดมนต์ข้ามปี 31/12/2562