หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
Thailand needs a better Covid-19 strategy if it wants tourists to return South China Morning Post 08/08/2564
Ngần ngại vaccine khiến Covid-19 lấn lướt Đông Nam Á www.msn.com 06/07/2564
Swayed by disinformation the star 02/07/2564
Anti-Vaxxer Propaganda Spreads in Asia, Endangering Millions Bloomberg 01/07/2564
FAST FACTS: COVID-19 vaccination willingness in Southeast Asian countries Rappler 02/06/2564
タイ人が信頼するワクチンのブランドは?[世論調査] thaich.net 23/05/2564
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641044 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ (ครึ่งปีหลัง ปี 2564) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641043 การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขับรถ และผู้โดยสาร ที่มีต่อการติดฉากกั้นในรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (Service Outsource Customer Satisfaction Survey) บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด (TEXPLORE CO., LTD)
643010 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองประชาสัมพันธ์
643009 การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
644001 การติดตามผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล