หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
มสด.ลุยสู่ มหาวิทยาลัยจิ๋วแต่แจ๋ว ข่าวสด กรอบบ่าย 14/01/2563
ข่าวข้นคนเข้ม ข่าวสด กรอบบ่าย 14/01/2563
แวดวงการศึกษา: มสด.มุ่งสู่มหาวิทยาลัยจิ๋วแต่แจ๋ว มติชน กรอบบ่าย 14/01/2563
เลยแล้งจัดหนักรอบ65ปี ไทยรัฐ กรอบบ่าย 14/01/2563
ปชช.ไม่พอใจแก้ภัยแล้ง! พปชร.ชงผันน้ำตะวันตก ไทยโพลต์ 13/01/2563
เลยวิกฤติแล้งหนักรอบ 65ปี ไทยรัฐ 13/01/2563
หัวข้อแบบสำรวจออนไลน์ วันที่เริ่มสำรวจ วันที่สิ้นสุดการสำรวจ
แบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตอบเฉพาะผู้เคยขอย้ายในตำแหน่งครู) 15/01/2563 31/01/2563
การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” ต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ 01/12/2562 20/12/2562
"ดัชนีการเมืองไทยรัฐบาลประยุทธ์ 2" ประจำเดือนกันยายน 2562 20/09/2562 30/09/2562
"ดัชนีการเมืองไทยรัฐบาลประยุทธ์ 2" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 01/08/2562 30/08/2562
แบบประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ Steam เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 15/07/2562 26/07/2562
ความคิดเห็นต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 07/12/2561 12/12/2561