หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
https://english.lokmat.com/politics/thailands-reopening-plan-in-nov-triggers-mixed-reactions/ Lokmat News English 30/10/2564
Russell Crowe’s ‘soft power gift’ to Thailand as it scraps tourist quarantine Brisbane Times 19/10/2564
Russell Crowe’s ‘soft power gift’ to Thailand as it scraps tourist quarantine Sydney Morning Herald 19/10/2564
Thailand needs a better Covid-19 strategy if it wants tourists to return South China Morning Post 08/08/2564
Ngần ngại vaccine khiến Covid-19 lấn lướt Đông Nam Á www.msn.com 06/07/2564
Swayed by disinformation the star 02/07/2564
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
651021 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิม (Gastronomic Trend - มากินกัญ) บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
651020 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
653004 คนสวนดุสิต กับ ขยะพลาสติก ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
653003 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 (มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2564) สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
644001 การติดตามผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล