ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล นำบุคลากรสวนดุสิตโพลเข้าพบรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมรับโอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสวนดุสิตโพลทุกท่านในการปฏิบัติงานในปี 2565 (24 ธ.ค. 2564)

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
25/12/2564