ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล นำบุคลากรสวนดุสิตโพล เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมรับโอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสวนดุสิตโพลทุกท่านในการปฏิบัติงานในปี 2565 (24 ธ.ค. 2564)

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
25/12/2564