พิษโควิด-19 ทำบาสเก็ตบอล NBA สูญรายได้ 1,500 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐฯ

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/10/2563