"จีน" อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2563 อยู่ที่ 2.1 % แตะจุดต่ำสุดในรอบ 44 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/10/2563