พิษโควิด-19 ยอดโอนอสังหาฯ ไทย ปี 2563 ลดลง 72,754 ยูนิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/10/2563