โควิด-19 ทำให้โปรแกรม Zoom ที่ใช้ในการประชุม online มีรายได้ถึง 663.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 355%

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/10/2563