โควิด-19 ทำให้คนไทย ซื้อ"ขนมและเครื่องดื่ม" ลดลง 8 แสนครั้งต่อวัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/10/2563