พิษโควิด-19 ทำให้รายได้ท่องเที่ยวไทย ม.ค-ก.ย 63 ลดลง 1.57 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/10/2563