สิ้นปี 2563 จีนพร้อมผลิต วัคซีนโควิด-19 มากกว่า 600 ล้านโดส

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/10/2563