พิษโควิด-19 ฉุดรายได้ 9 สายการบินในไทย ลดลงกว่า 2.2 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/10/2563