โควิด-19 ทำให้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ยอดขาย TV ทั่วโลก สูงถึง 62.5 ล้านเครื่อง เติบโตสูงขึ้น 38.%

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/10/2563