โควิด-19 พ่นพิษคนไทย รายได้ลดลง 44%

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/10/2563