โควิด-19 ทำให้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ยอดขาย PC ทั่วโลก สูงถึง 79.2 ล้านเครื่อง เติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/10/2563