ปี 2552 ในหลวง ร.9 ก่อตั้งสยามไบโอไซเอนซ์ เม.ย. 63 สยามชุดตรวจหา เชื้อโควิด-19 100,000 ชุด ให้แก่รัฐบาลไทย

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/10/2563