พิษโควิด-19 ทำโรงภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาปิดให้บริการถึง 43% ประมาณ 2,211 แห่ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/10/2563