วิจัยพบ เชื้อโควิด 19 เกาะบนผิวหนังได้นาน 9 ชั่วโมง

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/10/2563