พิษโควิด-19 ทำยอดขายชายแดนไทย ปี 63 หายไป 58,566 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/10/2563