ไทยทุ่มงบ ปี 64 จำนวน 2,930 ล้านบาทจองวัคซีนป้องกันโควิด-19

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/10/2563