ผลวิจัยชี้ ชาวอินเดีย อาจติด COVID-19 กว่า 63 ล้านคน มากกกว่าตัวเลขที่รายงานถึง 10 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/10/2563