คนไทย สวมหน้ากากอนามัยลดลง เหลือเพียง 66.9% จากที่เคยสวมสูงสุด 93.5%

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/10/2563