มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดชี้ติด โควิด-19 บนเครื่องบินมีจำนวนไม่ถึง 1%

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/10/2563