3 ปรากฏการณ์ ทำให้โควิด-19 ในไทยรุนแรงขึ้น ประเทศเพื่อนบ้านติดเชื้อรุนแรงขึ้น อากาศเย็นฝนตกทุกวัน และการร่วมตัวของคนจำนวนมาก

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/09/2563