พิษโควิด-19 ชาวบราซิลตกงานในไตรมาสที่ 2 จำนวน 500,000 แสนคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/09/2563