พิษโควิด-19 ทำให้ธุรกิจในบราซิลปิดกิจการ 135,200 แห่ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/09/2563