พิษโควิด-19 ทำแรงงานทั่วโลก มีรายได้ ลดลง 10.7% หรือมากกว่า 110 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/09/2563