พิษโควิด-19 ทำบริษัทท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ปิดกิจการเกือบ 939 แห่ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/09/2563