พิษโควิด-19 ทำ GDP ปี 63 ของอินเดียลดลง 9%

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/09/2563