พิษโควิด-19 ทำให้ธุรกิจ โรงแรมไทยเลิกจ้างบุคลากร 1 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/09/2563