พิษโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวในพัทยา ลดลงถึง 70%

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/09/2563