พิษโควิด-19 ทำร้านอาหาร 61% ในสหรัฐอเมริกา ปิดกิจการถาวร

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/09/2563