สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ประชุมนำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกอัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าคณะวิจัยและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนอผลการสำรวจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 2 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/09/2563