เกาหลีใต้วางแผนซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ประชากร 60% หรือ 30 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/09/2563