พิษโควิด-19 ทำให้ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์ในฝรั่งเศล ขายไม่ออก 10 ล้านลิตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/09/2563