พิษโควิด-19 อจาทำให้ชาวอินโดนีเซีย ตกงานสูงถึง 12.7 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/09/2563