พิษโควิด-19 อาจทำเศรษฐกิจสิงคโปร์ตกต่ำ ติดลบ 8.5%

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/09/2563