มาตรการต้านโควิด-19 (รอบ 2) อังกฤษ ห้ามรวมตัวกัน มากกว่า 6 คน ฝ่าฝืนปรับ 100 ปอนด์หรือราว 4,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/09/2563