เด็กสหรัฐฯ ติด"โควิด-19" กว่า 5 แสนคน คิดเป็นเกือบ 10% ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/09/2563