อินโดนีเซีย ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ออกจากบ้านต้องโทษปรับ 530 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/09/2563