พิษโควิด-19 ฉุดยอดขาย "คิงเพาเวอร์ในไทย" ลดลงกว่า 50 %

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/09/2563