พิษโควิด-19 ทำท่องเที่ยวทั่วโลก สูญรายได้ 10 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/09/2563